Beskjeder

Publisert 3. mai 2018 16:10

Ny oppdatert oversikt publisert 28.05.18.

Alle muntlig eksamener gjennomføres i Urbygningen (Domus Academica).

Publisert 3. mai 2018 13:45

Det er blitt tatt opp som spørsmål i undervisningen om det skal kun gis praktikum på skoleeksamen på nye JUS2211.

For våren 2018 kan vi presisere at det vil ikke bli gitt en heldags teori, og spørsmål på skoleeksamen vil bygge på en praktisk oppgave.

Imidlertid er det også viktig å presisere at dette ikke legger føringer for kommende skoleeksamener i JUS2211, oppgaveutvalget står fritt til å velge mellom eksamensoppgavetyper. Se også Instruks for eksamens og sensur kapittel 2 om Utarbeidelse av eksamensoppgaver og Oppgaveutvalget.

Publisert 2. mai 2018 10:14

Din mening om 2. studieår

Vi evaluerer 2. studieår og ønsker innspill fra deg. Vi inviterer til samtalegrupper/fokusgrupper:

• JUS2111 - 9. mai kl. 15.00-17.00

• JUS2211 - 9. mai kl. 10.00-12.00

Begge samtalegruppene er i Lødrups Kjeller i Domus Media

Meld deg på

Tilbakemeldingene fra samtalegruppene vil, sammen med de tilbakemeldinger vi allerede har fått, bli brukt for å justere og forbedre undervisningsopplegget fra og med høsten.

Vi håper du vil være med å bidra til dette.

Christoffer Eriksen / studieårsansvarlig for 2. studieår

Publisert 30. apr. 2018 10:47

Denne ukens manduksjoner i JUS2211 blir podcastet.

Publisert 27. apr. 2018 12:21

Dersom du ikke fikk lastet opp før kl 12 - sende en e-post med ditt kandidatnummer til info@jus.uio.no.  Noen få studenter har meldt at de ikke fikk levert.

Publisert 26. apr. 2018 10:32


Innlevering av semesteroppgaven skjer i Inspera. Dokumenter som er 
skrevet i Word-format må endres til PDF-format, som deretter lastes opp i 
Inspera. Informasjon og veiledning til å levere i Insepra finner du her: 
http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-innlevering/index.html
Merk! Oppgaven må leveres i Inspera for at innleveringen skal være gyldig. 
Papirkopier teller ikke. Det skal kun leveres én elektronisk fil, hvilket betyr at 
semesteroppgaven og alt av tilhørende registre mv. skal inngå i samme fil.
Filnavnet angis bare som kandidatnummeret

Publisert 20. apr. 2018 12:44

Eksamenseksjonen er klar over at mange ønsker å få vite hvilken dag man skal ha muntlig eksamen. Vi kan imidlertid ikke lage noen oversikt over dette før etter innleveringsfristen av semesteroppgave fredag 27.04. Dette arbeidet kan derfor først gjennomføres uka etter, i uke 18. Da først har vi en oversikt over hvor mange som har levert, og kan fordele studentene i de ulike kommisjonene. Når dette er gjort kan vi legge ut informasjon om hvilken dag den enkelte student skal ha muntlig eksamen. Noen kommisjoner har muntlig over to dager, og for de studentene dette gjelder vil det gis informasjon om hvilke to datoer muntlig eksamen avholdes.  

Publisert 20. apr. 2018 09:19

Vi er i ferd med å finne tider for et heldagskurs (6 timer) med fokus på hvordan en eksamensoppgave kan håndteres. Det tas utgangspunkt i én praktikumsoppgave og de ulike stadier i oppgaveløsningen gjennomgås.  Disse er nå lagt i timeplanen for 7., 8. eller 9. mai men vi tar forbehold om at dato for kurs 6 ikke er bekreftet.

Publisert 11. apr. 2018 16:03

Vi har omsider funnet endelige tider for alle gruppene og dessverre har mange fått nye tider på kort varsel. Du kan lese mer om hva PBL-undervisning er her: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/v12/undervisningsmateriale/PBL-guide2011.pdf

Publisert 10. apr. 2018 14:49

Under spørretimen om semesteroppgaven var det flere studenter som hadde spørsmål knyttet til muntlig eksamen og saksgang for klage på eksamen i JUS2211.

Du kan klage på karakteren på semesteroppgaven og skoleeksamen uavhengig av hverandre, dersom midlertidig karakter på semesteroppgaven blir endret vil det bli arrangert en ny muntlig eksamen. Slik muntlig eksamen vil bli arrangert etter semesterstart høsten 2018.

Datoer for muntlig for hver enkelt kandidat er dessverre ikke klart, studenter må derfor inntil videre holde av hele perioden for muntlig, dvs. fom. 25. mai tom. 1. juni.

 

 

Publisert 6. apr. 2018 07:45

Hvis noen skulle være i tvil: Tema for kurset i dag fredag 6. april er barnevern. Det som skal forberedes, ligger ute i canvas, med tittelen Dommer og oppgave til kurs i velferdsrett2.

Publisert 5. apr. 2018 15:16

Cand. jur. Olav Haugen Moen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Menneskerettigheters betydning for norsk forvaltningsrett».

Tid og sted: mandag 9. apr. 2018 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Pass på å møte presis, dørene lukkes når forelesningen starter.

Disputas: «Forvaltningsskjønn og domstolskontroll» Cand. jur. Olav Haugen Moen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: «Forvaltningsskjønn og domstolskontroll» Tid og sted: mandag 9. apr. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg

Pass på å møte presis, dørene lukkes når disputasen starter.

Publisert 4. apr. 2018 12:42

Tirsdag 10. april fra klokken 10 til klokken 12 blir det spørretime knyttet til semesteroppgaven i JUS2211 i Aulakjelleren/SiO-kantinen.

Vi håper at så mange som mulig kan komme.

Publisert 3. apr. 2018 22:56

Dere bes forberede dette til første kursgang:

Rettighetsbegrepet

- Fusa-dommen (Rt. 1990 s. 874)

- Realitetsavgjørelse (Rt. 2001 s. 995)

Publisert 23. mars 2018 10:22

Veiledning til sensorene (sensorveiledning) til den justerende muntlig eksamen i emnet er nå utarbeidet og publisert på emnesiden.

I veiledningen kan du lese nærmere om innholdet i eksaminasjonen, hva som vil bli lagt positiv vekt på i sensuren, aktuelle hjelpemidler og praktisk om tidsramme og når sensuren foreligger.  

  

Publisert 22. mars 2018 11:21

Vi minner om oppsamlingskurs for dem som var forhindret fra å delta i obligatorisk kildesøk i februar. Oppsamlingskurset går 23. mars klokken 10:15 i rom K39 i Domus Bibliotheca.

Publisert 19. mars 2018 16:53

Vi har i løpet av semesteret fått en del tilbakemeldinger fra flere av dere om behov for avklaringer rundt semesteroppgaven, behov for mer trening på skriving av fakultetsoppgaver og noe mer undervisning i EØS-rett og fagets forbindelseslinjer til øvrige fag på JUS2211. I tillegg til at vi vil ta med oss dette til planleggingen av neste semester har vi besluttet at vi allerede dette semesteret vil iverksette flere tiltak for å imøtekomme en del av det som har blitt etterlyst.  Det er ikke vanlig at vi gjør slike endringer når semesteret er i gang. Samtidig er vi klar over de utfordringer som kan oppstå når et nytt faglig opplegg skal gjennomføres for første gang. Dessverre har det også vært utfordringer knyttet til sykdom i studieseksjonen som bla har ført til at vi ikke har fått svart på henvendelser fra dere så raskt som vi ønsker. Det har o...

Publisert 15. mars 2018 09:48

Som følge av omleggingen av miljørett for vårsemesteret 2018 ble det gjort endringer i læringskrav og litteraturangivelse. Det studentene er forventet å kunne til eksamen fremgår ved å ta utgangspunkt i læringskravene slik disse nå er formulert. Læringskravene kan ikke i detalj angi alle temaer som det forventes kunnskap om til eksamen. Derfor må man også ta i betraktning litteraturangivelsen. Læringskrav og litteraturangivelse er korrekt oppdatert.

Omleggingen har medført at det er noen temaer som det ikke lenger kreves samme kunnskap om. Disse endringene fremgår ved å lese læringskravene som angitt over. For ordens skyld kan det være grunn til å nevne følgende endringer som er gjort:

  • Det er ikke lenger krav om generell kunnskap om internasjonal miljørett eller EU-miljørett, men det er fremdeles krav om kunnskap om den konkrete anvendelsen av internasjonale rettskilder og EØS-regelverk for de temaene som er dekket av læringskravene.
  • Det er ikke...
Publisert 6. mars 2018 13:24

Er det noe du lurer på? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Spørretimen finner sted mandag 12.03 kl 11:00 til 13:00, i Aulakjelleren.

Publisert 16. feb. 2018 09:23

Opptak  i EØS-rett fra de 3 foregående semestrene ligger nå under "undervisningsvideoer". 

Publisert 14. feb. 2018 14:01

Begrunnelsen er at det var for få studenter som møtte opp på mandag og tirsdag, og de resterende 3 dager skulle ha stort sett samme opplegg som høsten, slik at det ikke var hensiktsmessig å avholde disse forelesningene. 

Publisert 14. feb. 2018 13:12

Etter spørsmål om oppgaveteksten til semesteroppgaven er det publisert en oppgavepresisering på semestersiden.

Publisert 13. feb. 2018 18:17

Forelesningene i EØS-rett 14., 15. og 16.februar er avlyst. Opptak fra 12. og 13.februar vil bli lagt ut når de er klare.

Vi henviser til opptak av forelesninger i EØS-rett høsten 2017:

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/h17/forelesningsvideoer/eos-rett/

 

Undervisningsmateriale finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/h17/u-materiale-eos-rett/index.html

Publisert 26. jan. 2018 12:06

Kursoppgaven i forvaltningsrett er publisert i Canvas. Du finner oppgavetekst og innleveringsløsning under modulen "Forvaltningsrett" på hjem-siden for emnet i Canvas, og du får den også opp under "kommer snart" og i kalenderen.

Publisert 18. jan. 2018 15:40

Du har kanskje lagt merke til en påloggingsknapp for Canvas på semestersiden til emnet ditt. Flere emner tester ut den nye e-læringsplattformen, som blant annet vil erstatte Fronter.

Les mer om Canvas her.