TIDSPLAN MUNTLIG EKSAMEN

Ny oppdatert oversikt publisert 28.05.18.

Alle muntlig eksamener gjennomføres i Urbygningen (Domus Academica).

Publisert 3. mai 2018 16:10 - Sist endret 28. mai 2018 12:47