Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

13. april

Eksamensordning

Skriftlig skoleeksamen og semesteroppgave med justerende muntlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Semesteroppgave

Utlevering av oppgaven: 8. februar kl. 12:00

Innleveringsfrist: 27. april kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Treffetider for sensurbegrunnelse publiseres etter muntlig eksamen

Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen

Eksamensperiode: 28. mai–1. juni.

Merknad: Husk gyldig legitimasjon med bilde. Muntlig eksamen gjennomføres i Urbygningen (Domus Academica). Sensur kunngjøres løpende.

Skriftlig skoleeksamen

Tid: 22. mai kl. 10:00 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Oppmøte senest 90 minutter før eksamensstart, dvs. kl. 08:30, grunnet bokkontroll.

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Obligatorisk kildesøkekurs

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. feb. 2020 22:33