Undervisning i miljørett - JUS2211

Undervisningsmaterialet kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. Angivelsen av når temaer vil bli behandlet er veiledende. Lysarkene inneholder lenker som viser videre til materiale som kan brukes til fordypning. Nye lysark publiseres så langt det er mulig før forelesning. Forelesningene blir pod-castet.

Forelesningene er lagt opp slik at du vil få større utbytte om du har satt deg inn i lærestoffet før forelesningene.  Særlig er det viktig at du har lest de generelle delene av pensum før forelesningene starter. Forelesningene tar sikte på å gi en annen fremstilling av lærestoffet enn den som finnes i lærebøkene, og er ment som en innføring i de viktigste temaene i miljøretten, samt som et grunnlag for refleksjon og fordypning. 

Kursoppgaven er delt i to deler. Den første fokuserer på plan- og bygningsloven, den andre på naturmangfoldloven, forurensningsloven og "ukjent lovtekst". Kursopplegget forutsetter at du har arbeidet med oppgaven før kursundervisningen.

 

Send meg gjerne spørsmål eller kommentarer per e-post (o.k.fauchald@jus.uio.no). Dersom spørsmålene og kommentarene har generell interesse legger jeg dem ut i fronterrommet for JUS2211 (anonymisert) sammen med mine svar. Treffetider blir publisert på min hjemmeside.

Læringskrav og litteraturangivelse er oppdatert fra og med våren 2018 i tråd med endringer i antall studiepoeng i emnet.

 

Publisert 2. mars 2018 11:36 - Sist endret 8. mars 2018 18:23