Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. april

Eksamensordning

Semesteroppgave og skriftlig skoleeksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 13. juni

Semesteroppgave

Utlevering av oppgaven: 11. februar kl. 12:00

Innleveringsfrist: 25. april kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 16. mai

Skriftlig skoleeksamen

Tid: 24. mai kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 13. juni

Obligatorisk kildesøkekurs

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mar. 2020 15:27