Tilbakemelding på disposisjon og tekstutdrag

Våren 2019 gis det tilbud om å levere inn foreløpig disposisjon og et tekstutdrag til semesteroppgaven. Dette for å kunne gi deg tilbakemelding på arbeidet før det skal leveres inn til sensur.

Tilbudet er frivillig og er kommet på plass for å styrke undervisningstilbudet knyttet til semesteroppgaven.

Denne våren er eksamensordningen på JUS2211 noe endret, semesteroppgaven vil gis resultatet bestått eller ikke bestått og den justerende muntlige prøven bortfaller. Skriftlig skoleeksamen vil fortsatt være på 4 timer og det gis karakter på skoleeksamen. 

Innlevering av disposisjon og tekstutdrag skiller seg fra de ordinære innleveringene av kurs- og fakultetsoppgaver da dette er en tilbakemelding på det foreløpige arbeidet, og gir mulighet til justering før semesteroppgaven skal leveres. Retterne gis kort frist på tilbakemeldinger slik at du ikke skal bli forsinket i ditt skrivearbeid.

Retterne gir tilbakemeldinger på inntil 1000 ord. Dersom du allerede har skrevet mer enn 1000 ord: Lever gjerne hele oppgaven så langt du har kommet i Canvas, men skriv på forsiden hvilken del du særlig ønsker tilbakemeldinger på.

Frist for innlevering av disposisjon og tekstutdrag er torsdag 28. mars i Canvas. Du vil få tilbakemelding på innleveringen i løpet av fredag 5. april. 

Innlevering er knyttet til skrivekurs for semesteroppgaven som går første gang dette semesteret.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer kan du kontakte Infosenteret

Publisert 20. feb. 2019 10:43 - Sist endret 14. mars 2019 09:28