Undervisningsmateriale i forvaltningsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesningsplan

7.1

 

Introduksjon til JUS 2211

Jon Christian Nordrum

8.1

 

Introduksjon til forvaltningsretten

Jon Christian Nordrum

9.1

 

Forvaltningsloven og sentrale begreper

  • Vedtak, enkeltvedtak, forskrift, part

Kirsten Sandberg

10.1

 

Alminnelige krav til saksbehandlingen

  • Veiledning, varsling, utredning og begrunnelse
  • Inhabilitet

Kirsten Sandberg

11.1

 

Delegasjon og instruksjonsmyndighet

Kirsten Sandberg

14.1

 

Regler om innsyn i forvaltningsdokumenter

  • Forvaltningslovens innsynsbestemmelser
  • Taushetsplikt
  • Offentlighetsloven
  • Kort om miljøinformasjonsloven

Jon Christian Nordrum

15.1

 

Lovskravet – Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten

Jon Christian Nordrum

16.1

 

Skjønnsutøvelse og skjønnsskranker

  • Tyngende vilkår

Olav Haugen Moen

17.1

 

Klage og omgjøring (pdf) (pptx)

Olav Haugen Moen

18.1

 

Domstolskontroll med forvaltningens lovanvendelse og skjønnsutøvelse (Pdf) (pptx)

Olav Haugen Moen

21.1

 

Hovedtrekk om ugyldighet

Olav Haugen Moen

Kursmateriale

Publisert 22. nov. 2018 10:57 - Sist endret 21. jan. 2019 10:07