Undervisning i miljørett - JUS2211

Undervisningsmaterialet kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesningsark (4. mars)

Forelesningsdisposisjon (5.-8. mars)

Forelesningsfoiler (5.-8. mars)

Kursoppgaver

Oppgave nr. 1 vil bli gjennomgått ved første kursdag. 

 

Klimasøksmålet:

- Stevning

- Tilsvar

- Dom Oslo tingrett

Publisert 22. nov. 2018 11:03 - Sist endret 8. mars 2019 12:47