Undervisningsmateriale i semesteroppgave-skriveveiledning - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesning

Semesteroppgavemal

Informasjonshefte

Semesteroppgaven leveres i Inspera

Semesteroppgave v2019 bokmål

Semesteroppgave v 2019 nynorsk

Hva er fusk på semesteroppgaven

 

 

 

 

 

 

Publisert 22. nov. 2018 11:15 - Sist endret 13. mars 2019 14:16