Beskjeder

Publisert 12. aug. 2020 10:15
Publisert 22. mars 2020 15:15

Kjære studenter på JUS2211,

Vi håper at alle har det bra, og at dere har klart å tilpasse arbeidshverdagen til de spesielle forhold vi nå lever under.

Det planlagte skrivekurset til semesteroppgaven i uke 13 og 14 er dessverre avlyst.

Dere får i stedet tilbud om tilbakemelding på et lengre tekstutdrag - inntil 2 500 ord, i stedet for 1 000 ord som opprinnelig annonsert.

Vi har også opprettet et nytt diskusjonsforum i Canvas (JUS2211 20V Diskusjonsforum semesteroppgaven), hvor dere kan diskutere oppgaven med hverandre. Ansvarlig faglærer vil følge med og bidra til å oppklare skrivetekniske spørsmål. Vi oppfordrer alle om å delta i diskusjonene. Vi vil også oppfordre dere om å diskutere semesterets oppgave med hverandre på andre plattformer, men minner om at den semesteroppgaven som leveres inn, skal være et individuelt arbeid.

Publisert 13. mars 2020 12:12

Forelesningsopptak i velferdsrett og EØS-rett fra høsten 2019 er tilgjengeliggjort på semestersiden.

Publisert 27. feb. 2020 12:14

Opplegget for undervisningen i miljørett er publisert. Lysark og kursoppgaver vil bli publisert fortløpende.

Publisert 15. jan. 2020 15:32

Det har kommet tilbakemelding om ønske om mulighet til å skrive inn kommentarer i forelesningefoilerne. Da undervisningsmateriale på UiOs semestersider må legges ut som PDF-filer, og ikke som Word eller  PPT-filer, må kommentarer skrives inn i PDF-filen. Det kan gjøres på to måter.

En måte er å laste ned filen fra semestersiden og åpne den lokalet på egen maskin. Det skal da være mulig å velge 'add notes' øverst i høyre hjørne, så 'select text to highlight' etterfulgt av markering av deler av teksten som det ønskes å skrive en kommentar til. Klikk på markert tekst og velg 'add a note'.

Man har som student ved UiO også tilgang til. UiOs programkiosk hvor Adobe Acrobat kan lastes ned og installeres gratis. Nedlastet PDF-fil kan åpnes via Acrobat, som gir noen flere muligheter m.t.p kommentering i PDF-f...

Publisert 8. jan. 2020 09:21

Dagens introduksjonsforelesning vil bli tatt opptak av og blir lagt ut snarest mulig etter forelesningen er over. Lysbilder tilhørende forelesningen legges ut i forkant av forelesningen.