Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen hjemme og semesteroppgave.

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Semesteroppgave

Utlevering av oppgaven: 21. april kl. 12:00

Innleveringsfrist: 30. april kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 20. mai

Skriftlig eksamen hjemme

Tid: 22. mai kl. 08:45 (4 timer 45 minutter).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Obligatorisk kildesøkekurs

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. jun. 2020 18:47