Miljørett

Nedenfor skisseres hovedtemaene for forelesningene i miljørett. Lysark til forelesningene vil bli publisert før forelesningen og forelesningene blir podcastet. Fullt utbytte av forelesningene forutsetter forhåndskunnskap (lesing av litteratur og lovgivning). Til forskjell fra lærebøkene er forelesningene lagt opp slik at lovgivningen behandles først og de generelle perspektivene behandles til slutt. Lovgivningen vil imidlertid bli diskutert fra et virkemiddelperspektiv. Det kan derfor være nyttig å ha lest gjennom de generelle kapitlene i lærebøkene før forelesningene.

Kursoppgave blir publisert i god tid før første kursdag og kursopplegget forutsetter at man har arbeidet med kursoppgavene.

Forelesninger

2/3: Plan- og bygningsrett v/ Ole Kristian Fauchald

4/3: Plan- og bygningsrett og forurensningsloven v/ Ole Kristian Fauchald

5/3: Klimarett og EØS-rettslige perspektiver v/ Catherine Banet

6/3: Naturmangfoldloven v/ Ole Kristian Fauchald

9/3: Retten til miljøinformasjon, konsekvensutredninger, virkemidler, Grunnloven § 112 v/ Ole Kristian Fauchald

Kurs

Kursoppgaver

Forbered oppgave 1 til første kursdag.

Publisert 27. feb. 2020 12:03 - Sist endret 8. mars 2020 23:09