Oppgaven og informasjon om innlevering mv.

Oppgaveteksten publiseres her 3. februar kl. 12:00:

Bokmålversjon

Nynorskversjon

Omfang: Semesteroppgaven skal være på inntil 4 000 ord, medregnet fotnoter. Forside, innholdsfortegnelse og referanseliste teller ikke med. Studentene har selv ansvar for å telle antall ord og oppgi dette ved innlevering.

Fusk: For semesteroppgaven gjelder alminnelige krav til Kildebruk og akademisk redelighet.

Wordmal: Besvarelsene skrives i Malen for semesteroppgaver. Referanselisten skal gi en fullstendig oversikt over henvist litteratur og andre kilder. På malens forside oppgis semester, tittel,  kandidatnummer og antall ord.

Innlevering: Semesteroppgaven skal leveres som PDF-fil i Inspera.

Innleveringsfrist: 30. april kl. 12:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 21. mai

Publisert 19. des. 2019 13:36 - Sist endret 3. feb. 2020 11:12