Velferdsrett

Dato

Kl.

Tema

Ansvarlig

Ma. 16. mar

14.15-16

Introduksjon.Økonomisk stønad etter sotjl

Kirsten Sandberg

Ti. 17. mars

14.15-16

Helsetjenester

Morten Kjelland

On. 18. mars

12.15-14

Psykisk helsevern

Aslak Syse

Man. 23. mars

14.15-16

Barnevern Kirsten Sandberg

Ti. 24. mars

14.15-16

Barneomsorg og familieforhold: økonomiske ytelser

Ingunn Ikdahl

On. 25. mars

14.15-16

Sykepenger

Morten Kjelland

Ma. 30. mars

14.15-16

Uføretrygd

Morten Kjelland

31.03

14.15-16

Avklaringspenger og alderspensjon

Morten Kjelland

       

 

Publisert 19. des. 2019 11:26 - Sist endret 12. mars 2020 14:21