Treffetider for begrunnelse av klagesensur

Kandidatnr.

Sensor

Telefonnr.

Merknader vedrørende treffetiden

3201-3229

Jon Gauslaa

 

Send e-post til jon.gauslaa@domstol.no innen 28. februar -

sensor gir skriftlig begrunnelse.

3231, 3232 Arne Dag Hestnes

 

Send e-post til a.d.hestnes@jus.uio.no innen 28. februar med kandidatnummer, telefonnummer og tidspunkt, så ringer Hestnes opp for begrunnelse.

3244-3282

Hans Kaiser

950 32 461

Fredag 28. februar 10-16

3285-3308

Hans Kaiser

950 32 461

Fredag 28. februar 10-16

3338-3359

Arne Dag Hestnes

 

Send e-post til a.d.hestnes@jus.uio.no innen 28. februar med kandidatnummer, telefonnummer og tidspunkt,

så ringer Hestnes opp for begrunnelse.

3374-3404

Arne Dag Hestnes

 

Send e-post til a.d.hestnes@jus.uio.no innen 28. februar med kandidatnummer, telefonnummer og tidspunkt,

så ringer Hestnes opp for begrunnelse.

3411-3442

Jon Gauslaa

 

Send e-post til jon.gauslaa@domstol.no innen 28. februar -

sensor gir skriftlig begrunnelse.

Publisert 24. feb. 2014 11:02 - Sist endret 24. feb. 2014 11:04