Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

30. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

14. mai kl. 10:00 (6 timer).

  • Lesesal 140  Domus Nova (St. Olavs kvartal)

  • Lesesal 150  Domus Nova (St. Olavs kvartal)

  • Lesesal 160  Domus Nova (St. Olavs kvartal)

  • Lesesal 4.etasje  Rosenkrantz gate 11 B

  • Lesesal 5.etasje  Rosenkrantz gate 11 B

  • Lesesal 6.etasje  Rosenkrantz gate 11 B

  • Rom 371  Domus Nova (St. Olavs kvartal)

  • Rom 380  Domus Nova (St. Olavs kvartal)

  • PC-stue 3  Domus Nova (St. Olavs kvartal)

Oppmøte i eksamenslokalet en og en halv time (90 min) før eksamen

Kunngjøring av resultater: 4. juni

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.