Trefftider for sensorer JUS3111 våren 2012 - klagesensure

Studentene kan be om begrunnelse for sensuren i de tider som er oppgitt i skjemaet under.

Kandidat Sensor Kontaktinfo Trefftid
3424-3475
3496-3512
Håkon Schei Mentzoni 982 65 105 31. juli
kl.17-19
3522-3542 + 3634
3593-3604
Kjetil W. Mathiesen 55 12 13 94 21. aug
kl. 11-13
3484-3492
3552-3590
Sverre Ingram Andersen