Obligasjonsrett - undervisningsmateriale (JUS3111)

Del I Innledning

Dag 1 Rettskildebildet

• Bilder

• Disposisjon

Del II Kontraktsbrudd

Dag 2a Ytelsesplikten

 Bilder

Disposisjon

Dag 2b Forsinkelse

Bilder

Disposisjon

Dommer

Dag 3 Mangel

Bilder

Disposisjon

Dommer

Del III Sanksjonssystemet

(1) Vederlagsrisikoen - ytelse mot ytelse

Dag 4a Innledning

Bilder

Dag 4b Heving

Bilder

Disposisjon

Dommer

Dag 5 Avbestilling (ikke sanksjon)

Bilder

Disposisjon

Dommer

Dag 6a Prisavslag

Bilder

Disposisjon

Dommer

(2) Oppfyllelsesrisikoen

Dag 6b Naturaloppfyllelse - retting

Bilder

Disposisjon

Dommer

Dag 7 Erstatning - culpa

Bilder

Disposisjon

Dommer

Dag 8 Erstatning - kontrollansvar

Bilder

Disposisjon

Dommer

Dag 9 Erstatningsutmåling

Bilder

Disposisjon

Dommer

(3) Valg av ansvarssubjekt

Dag 10 Direktekrav

Bilder

Disposisjon

Dommer

Del IV Kontraktsrevisjon

(1) Forhold på kreditorsiden

Dag 11a Innledning

• Bilder

Dag 11b Bestilte endringer

Bilder

Disposisjon

Dag 11c Kreditorrisikoen (se kreditormora)

Bilder

Disposisjon

Dommer

(2) Urimelighet - lemping

Dag 12 Avtl § 36/hardship

Bilder

Av Lasse Simonsen
Publisert 6. feb. 2012 14:34 - Sist endret 7. feb. 2020 15:46