Beskjeder

Publisert 9. mai 2017 15:15

Det er foretatt endringer på timeplanen for basisgruppe 3 med Erlend Haaskjold. Se timeplan for nærmere informasjon.

Publisert 9. mai 2017 15:04

Har du hatt ein undervisar som har utmerka seg fagleg og/eller pedagogisk og som du synast fortjener merksemd for innsatsen? JSU oppfordrar alle studentar til å stemme på den nominerte læraren de synast fortjener årets undervisningspris. Kvar student kan kun stemme éin gong.

Nominering: https://nettskjema.no/a/83615.html

Publisert 25. apr. 2017 13:19

Det er foretatt endringer på timeplanen for basisgruppe 7 med Jo Ørjasæter. Se timeplan for nærmere informasjon. Timeplanen er oppdatert.

Publisert 25. apr. 2017 10:37

Tid og sted for gjennomgang av fakultetsoppgave I Obligasjonsrett II er satt opp, se timeplan for nærmere informasjon.

Vi oppfordrer alle studenter til å gå på gjennomgang av oppgaver. Studenter får best læringsutbytte av både å skrive oppgaver og være tilstede på gjennomgangene.

Publisert 24. apr. 2017 12:27

Det er satt opp nytt tidspunkt for basisgruppe 3 med Erlend Haaskjold, se timeplan for nærmere informasjon.

Publisert 11. apr. 2017 11:37

Det er satt opp tid og sted for oppsamlingskurs knyttet til det obligatoriske kurset, se obligatorisk kurs 11 i timeplan.

Innleveringsfrist for obligatorisk oppgave er tirsdag 2. mai kl. 23:59.

Studenter som ønsker å følge dette kurset møter direkte opp på kurset og signerer på kurslisten.

Det er samme krav for oppsamlingskurset som for det obligatoriske kurset, se link for nærmere informasjon.

Studenter som tidligere har fulgt kurset i Lovdata og Kildesøk, trenger ikke å ta dette kurset på nytt.

Studenter må levere dokumentasjon som viser...

Publisert 5. apr. 2017 14:27

Velkommen til infomøte om våre språkemner torsdag 20. april 2017 kl. 10.15 i auditorium 5!

Forbedre dine språkkunnskaper med fakultetets emner i engelskfransk og tysk for jurister. Emnene kan inngå som bacheloremne i jusstudiet.

 

Publisert 5. apr. 2017 14:12

Frist for innlevering av skjema "Egenerklæring for oppmøte i
oppgavekurs" er mandag 24. april kl. 14:00 på Infosenteret.

Skjemaet ligger på semestersiden. Skjemaet printes ut, signeres og leveres til Infosenteret.

Publisert 31. mars 2017 11:23

Det er satt opp nytt tidspunkt for kurs 3 og 4 i obligasjonsrett I og II med Herman Bruserud, se timeplan for nærmere informasjon.

Publisert 30. mars 2017 13:29

Basisgruppe 3 med Erlend Haaskjold er dessverre avlyst i morgen, 31.03.2017. Denne timen vil bli tatt igjen senere i semesteret. Se timeplan for nærmere informasjon. Timeplanen er oppdatert.

Publisert 29. mars 2017 10:32

Kurslærer Kristin Hegstad (obligatorisk kurs 7) har dessverre ikke mulighet til å komme til veiledningstimen i morgen, torsdag 30.03.17. Vi har derfor slått sammen obligatorisk kurs 7 og 8 i morgen, se timeplan for nærmere informasjon. Merk at vi har byttet rom.

Obligatorisk kurs 7 og 8 vil gå som planlagt resten av kurset.

Publisert 27. mars 2017 15:09

Se video hvor studiedekan Erling Hjelmeng gir gode råd om hvordan du kan jobbe med fakultetsoppgaver.

Publisert 22. mars 2017 13:55

Det er satt opp nytt tidspunkt for kurs 3 og 4 i obligasjonsrett I og II med Herman Bruserud, se timeplan for nærmere informasjon.

På kurset vil tidspunktet for siste kursdag avklares.

Publisert 22. mars 2017 12:39

Det er foretatt endringer på timeplanen for basisgruppe 7 med Jo Ørjasæter. Se timeplan for nærmere informasjon. Timeplanen er oppdatert.

Publisert 20. mars 2017 14:35

Innleveringsfrist for obligatorisk oppgave er: Torsdag 6. april kl. 23:59

Kurslærer på ditt kurs vil gi nærmere informasjon om hvilken kursoppgave du skal levere.

Innleveringsmapper blir opprettet i Fronter. Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlevering, sendes oppgaven som vedlegg på e-post til kurslærer.

Relevant informasjon om kursoppgaver vil etter hvert bli lagt i Fronter.

Publisert 16. mars 2017 14:50

Fakultetet har behov for nye studentrettere.


•Søknadsfristen er 22. mars 2017


•Hvordan søke: Du søker ved å sende en e-post til Maria Haldeaki

maria.haldeaki@jus.uio.no med tittel "studentretter"


•Kvalifikasjoner: For å bli oppgaveretter kreves det at du har avlagt eksamen på 1. og 2. studieår med gode karakter i samtlige juridiske fag. Les mer her om kravene til oppgaverettere.


•Lønn: Arbeidet som studentretter lønnes med kr 179,00 (brutto) per oppgave.


Som studentretter har du mulighet til å rette oppgaver på 1. og 2. studieår. For hvert studiesemester blir det typisk gitt to-tre kursoppgaver og tre fakultetsoppgaver spredd på de ulike emnene. Som oppgaveretter skal du gi studentene tilbakemeldin...

Publisert 9. mars 2017 14:46

Det er foretatt endringer på timeplanen for obligatorisk kurs 7 med Kristin Hegstad. Se timeplan for nærmere informasjon. Timeplanen er oppdatert.

Publisert 9. mars 2017 11:26

Tid og sted for gjennomgang av fakultetsoppgave i Avtalerett er satt opp, se timeplan for nærmere informasjon.

Vi oppfordrer alle studenter til å gå på gjennomgang av oppgaver. Studenter får best læringsutbytte av både å skrive oppgaver og være tilstede på gjennomgangene.

Publisert 6. mars 2017 13:12

På grunn av noen tekniske problemer i Fronter, er Fronterrommet åpent for innlevering av kursoppgave ut dagen i dag (mandag 06.03)

 

Publisert 24. feb. 2017 11:00

Kurset 27. februar er flyttet til 1. mars. Merk at undervisningen vil foregå i et annet undervisningsrom enn vanlig.

Oppdatert timeplan

Publisert 19. feb. 2017 15:53

Det er den siste oppgaven i kursmateriale for obligasjonsrett I og II (med overskrift kursoppgave), som er gitt som kursoppgave i Obligasjonsrett I (Kontraktsrett).

Innleveringsfrist for kurs 1, 2, 3, 4 og 5 er: Fredag 3. mars, kl. 23:59

Innleveringsmapper vil bli opprettet i Fronter i begynnelsen av uke 9. Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlevering, sendes oppgaven som vedlegg på e-post til kurslærer.

Relevant informasjon om kursoppgaver vil etter hvert bli lagt i Fronter.

Publisert 15. feb. 2017 12:30

Det er foretatt endringer på timeplanen for kurs 2 i Obligasjonsrett I og II med Sindre Larsen. Se timeplan for nærmere informasjon. Timeplanen er oppdatert.

Publisert 15. feb. 2017 10:45

Kurs 3 og 4 i obligasjonsrett I og II med Herman Bruserud er dessverre avlyst i dag,15.02.2017. Denne timen vil bli tatt igjen senere i semesteret. Se timeplan for nærmere informasjon. Timeplanen er oppdatert.

Publisert 2. feb. 2017 12:52

Studenter vil få tilgang til Fronterrom for innlevering av fakultetsoppgaver i uke 6.

Innleveringsfrister for kursoppgaver vil bli annonsert i beskjedfeltet på semestersiden.

Vær oppmerksom på følgende når du skal levere fakultetsoppgaver og kursoppgaver:

  • Alle fakultetsoppgaver skal leveres i Fronter. Sjekk at brukernavn og passord for Fronter er i orden i god tid før første innlevering....
Publisert 30. jan. 2017 14:23

Hvis du skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap høsten 2017 bør du få med deg infomøtet fredag 3. mars kl 10.15-12.00. Sted: Storsalen, St. Olavs gate 24.

På møtet får du informasjon om:
•    det å skrive masteroppgave
•    frister
•    valg av emne
•    fakultetets tilbud underveis i skriveprosessen.

Møtet er for studenter som planlegger å skrive masteroppgave høsten 2017 eller senere. Studenter fra både 3., 4. og 5. studieår er velkommen.
 

Viktige frister
15. mars: Frist for privatister som skal søke om studierett til å skrive masteroppgave h17 (siste gang for privatister!)
1. april: Frist for å levere oppmeldingsskjema for masteroppgaver...