Gjennomgang av fakultetsoppgave i Obligasjonsrett II

Tid og sted for gjennomgang av fakultetsoppgave I Obligasjonsrett II er satt opp, se timeplan for nærmere informasjon.

Vi oppfordrer alle studenter til å gå på gjennomgang av oppgaver. Studenter får best læringsutbytte av både å skrive oppgaver og være tilstede på gjennomgangene.

Publisert 25. apr. 2017 10:37 - Sist endret 25. apr. 2017 10:37