Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 9. juni kl. 10:00 (6 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

ID system:DIGEKSUIO eksisterer ikke i fellesteksten

Merknad: Oppmøte senest 90 minutter før eksamensstart grunnet bokkontroll

Kunngjøring av eksamensresultater: 30. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 18:16