Obligasjonsrett I - undervisningsmateriale (JUS3111)

Obligasjonsrett 1_1  Innledning

Obligasjonsrett 1_2  Kilder

Obligasjonsrett 1_3  Oppfyllelse

Obligasjonsrett 1_4  Mislighold

Obligasjonsrett 1_5  Misligholdsbeføyelser 1

Obligasjonsrett 1_6  Misligholdsbeføyelser 2

Obligasjonsrett I: Erstatningsansvar I (pptx, pdf)

Obligasjonsrett I: Erstatningsansvar II (pptx, pdf)

Obligasjonsrett I: Kontraktsrevisjon I (pptx, pdf)

Obligasjonsrett I: Kontraktsrevisjon II (pptx, pdf)

Obligasjonsrett I: Direktekrav (pptx, pdf)

Obligasjonsrett I: Avslutning (pptx, pdf)

 

 

 

 

 

Publisert 9. jan. 2017 14:25 - Sist endret 9. feb. 2017 13:11