Kollokvier

Jus handler om å kunne forklare og forstå, og om å overbevise andre. Det hjelper også godt å ha et nettverk. Derfor er kollokvier ganske ideelle for jusstudenter. Man forklarer for hverandre, og forsøker å forstå og overbevise i en gruppe der man etter hvert blir trygge på hverandre. Det typiske er at man tar for seg gamle eksamensoppgaver, og et gruppemedlem innleder hver gang med et muntlig utkast til hvordan den bør løses.

Hvis du ikke har et kollokvium som fungerer greit, bør du bli med i et. Jeg setter sammen kollokvier nå. Bare send en e-post til erik@rosaeg.no med navnet ditt, så setter jeg deg i et kollokvium som jeg hjelper i gang. Skriv også til meg om du vil ha flere med i kollokviet ditt.

Som i arbeidslivet samarbeider man med forskjelligartede mennesker i et kollokvium. Det er forskjellene som skaper dynamikken og gjør det verd det. Og som i arbeidslivet må man streve litt for å få en gruppe til å fungere. Det er en erfaring som er gull verd, og som arbeidsgivere setter pris på.

Ny frist for påmelding: Mandag 20. september kl. 15.00.

Publisert 17. sep. 2021 08:28 - Sist endret 17. sep. 2021 08:34