Beskjeder

Publisert 2. des. 2011 11:41

Publisering av eksamenstema. Eksamenstemaet legges ut på semestersiden 2. desember kl. 16.00.

Publisert 2. des. 2011 11:12

Evaluering av JUS4111. Studenter som har fulgt emnet JUS4111 og semi obligatoriske emner i nye studieordning inviteres til å delta i evalueringsmøte med undervisningsdekanen 6. des. fra kl. 12.15- 13.30. Send påmelding til e-post: lillian.almaas@jus.uio.no. Påmelding senest mandag 5. des.

Publisert 3. nov. 2011 17:26

Disposisjon fra dagens gjennomgang i Rettskildelære/Metode er nå publisert under Fakultetsoppgaver.

Publisert 26. okt. 2011 17:34

Gjennomgang av fakultetsoppgaven i Metode er nå publisert på semestersiden

Publisert 25. okt. 2011 13:52

Gjennomgang av fakultetsoppgaven i Rettsøkonomi: tid og sted er nå publisert på semestersiden

Publisert 17. okt. 2011 16:56

Spørretime om hjelpemidler

Dette semesteret bytter vi ut det tradisjonelle informasjonsmøtet om hjelpemidler med en spørretime.

Møt opp og spør en av våre studieveiledere 4. november mellom kl. 10.00 og 11.30 dersom du har spørsmål om hjelpemidler til eksamen og hvordan du kan innarbeide disse.

Vi vil besvare spørsmål enkeltvis og dere kan møte opp når som helst i den oppsatte tiden.

Se hjelpemiddelreglementet her. Vi har også laget en liten presentasjon av reglementetet med nærmere forklaringer.

Sted: Auditorium 5, Urbygningen

(Dersom tidspunktet ikke passer er det anledning til å møte opp på spørretimene for de andre studieårene/avdelingene. Se semestersidene.)

Publisert 4. okt. 2011 15:50

Gjennomganger av fakultetsoppgaver: det arbeides med å planlegge tid og sted for gjennomganger av semesterets fakultetsoppgaver, og de vil bli publisert fortløpende.

Publisert 22. sep. 2011 18:04

Til alle søkere som studentrettere: Dersom du allerede har søkt om å bli studentretter, og blitt godkjent, vennligst send meg en mail på m.k.gunnarsen@jus.uio.no så fort som mulig.

Publisert 22. sep. 2011 18:04

Ønsker du å rette fakultetsoppgaver? Studenter som har avlagt minimum 2. avd. og oppnådd karakterene A og ikke dårligere enn en B på hver av dagene på begge avdelinger får tilbud om retterkurs. De som fullfører retterkurset får godkjennelse som studentretter. Retterkurset holdes onsdag 28. september 2011 kl. 10-14. Send inn søknad med CV til m.k.gunnarsen@jus.uio.no.

Publisert 9. sep. 2011 11:26

JUR5030/JUR5060 - informasjonsmøte for deg som skal skrive masteroppgave våren 2012. Onsdag 14. september kl 10.15-11.00, aud. 4 DA

Publisert 8. sep. 2011 22:05

Metode kurs 1 holder sin siste time mandag 12. sept. kl. 13.15-14 i DN 540.

Publisert 1. sep. 2011 20:03

JUS4111 - etikk. Studenter må selv printe ut oppgaveheftet i yrkesetik til bruk i kurset, se undervisningsmateriale (pil rulles nedover på siden for å få frem teksten).

Publisert 1. sep. 2011 12:02

JUS4111 - Etikk. Forelesningen i etikk i dag 1. sept. avlyses grunnet UiO`s jubileum. Ny forelesning 13. sept. se semestersiden.

Publisert 26. aug. 2011 16:18

JUS4111 - Etikk, kurs 5. Se endring i tidspunkt 16. sept.

Publisert 26. aug. 2011 15:19

JUS4111 Metode, kurs 3 og 5. Se endring i tidspunkt 1. september

Publisert 26. aug. 2011 12:27

Hjelpemidler til eksamen for 4. studieår: Tillate hjelpemidler til eksamen på 4. studieår er de samme som er tillatt på 4. avdeling, med unntak av Hjelpemiddelheftet for 4. avdeling utgitt av JSU. Dette heftet er ikke tillatt på de nye studieårseksamene. Se Regler for Hjelpemidler til eksamen

Publisert 25. aug. 2011 11:54

Fakultetsoppgaver: Fronter er nå åpnet for innlevering av fakultetsoppgaver. Minner om at det er studentenes eget ansvar å levere innen fristen, samt å være bevisst på klokkeslettet fronterrommet stenger for innlevering den aktuelle dagen.

Publisert 24. aug. 2011 15:02

JUS4111 - Metode, kurs 3 og 4. tirsdag 30 august er tidspunktet endret. Se tid og sted

Publisert 19. aug. 2011 12:58

Fakultetsoppgaver Frister for innlevering og oppgavetekster er nå publisert på semestersiden for fakultetsoppgaver, manglende oppgaver vil bli publisert fortløpende. Se semestersiden for mer informasjon.

Publisert 19. aug. 2011 12:04

Lyst å studere i utlandet våren 2012? - I forbindelse med søknadsfristen for delstudier i utlandet våren 2012 (15. september 2011) avholdes det den 24. august, kl. 10.15, Aud. 4, DA, et informasjonsmøte om delstudier i utlandet. For agenda se vår nettside for utenlandsstudier

Husk at du må studierett til mastergraden i rettsvitenskap for å kunne benytte fakultetets avtaler og ha bestått eksamen i 3. avdeling på tidspunktet for utreise.

Publisert 17. aug. 2011 13:20

JUS5010 Endringer i tid og sted for undervisning. Se semestersiden for oppdatert informasjon.

Publisert 10. aug. 2011 16:40

Det kan forekomme endringer i undervisningstidspunktene i perioden for å søke undervisningsopptak. Endringer som skjer frem til 18.august vil ikke bli kommunisert i dette beskjedfeltet.

Publisert 5. aug. 2011 13:52

Søk på kursplass (2. runde). Frist 17. august: Vi minner om at du kan søke undervisningsopptak i perioden 9.-17. august. Du søker gjennom Studentweb, og får svar fra mandag 22. august.

Les om undervisningsopptak og overgang til ny studieordning

Publisert 1. juli 2011 15:58

Ønsker du å rette fakultetsoppgaver? Studenter som har avlagt minimum 2. avd. og oppnådd karakterene A og ikke dårligere enn B på hver av dagene på begge avdelinger får tilbud om retterkurs. De som fullfører retterkurset får godkjennelse som studentretter. Dato for retterkurset kommer senere. Send inn søknad med CV til m.k.gunnarsen@jus.uio.no.