Evaluering av JUS4111. Studenter som …

Evaluering av JUS4111. Studenter som har fulgt emnet JUS4111 og semi obligatoriske emner i nye studieordning inviteres til å delta i evalueringsmøte med undervisningsdekanen 6. des. fra kl. 12.15- 13.30. Send påmelding til e-post: lillian.almaas@jus.uio.no. Påmelding senest mandag 5. des.

Publisert 2. des. 2011 11:12 - Sist endret 2. apr. 2012 12:59