Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Det juridiske fakultet

Besøksadresse: 
Urbygningen, Karl Johans gate 47

Ekspedisjonstid: 
09.30 - 15.45. Sommertid 15. mai-14.sept:

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon: 22 85 95 00
Faks: 22 85 96 58
E-post: 
Web: www.jus.uio.no/studier/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Anne Robberstad    

Studieårsansvarlig lærerWeb: http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/annero/index.html

Jan Erik Helgesen  (kontaktinformasjon)  

Metode

Tor-Geir Myhrer  (kontaktinformasjon)  

Yrkesetikk

Endre Stavang  (kontaktinformasjon)  

JUS4121-rettsøkonomi

Kristian Andenæs  (kontaktinformasjon)  

JUS-4122-rettssosiologi

Publisert 11. mai 2011 09:43 - Sist endret 16. aug. 2011 14:27