Pensum/læringskrav

Læringsmål for Metode og etikk

Metode og etikk

Hovedlitteratur

  • Graver, Hans Petter: hva er rett (Universitetsforlaget 2011) s. 58-69 og s. 98-140.

  • Juss og etikk (Universitetsforlaget 2005) s. 15-86, s. 109-128 og s. 150-170.

Metodelære

Hovedlitteratur

  • Eckhoff, Torstein: Rettskildelære 5. utg., ved Jan E. Helgesen, 2001

Tilleggslitteratur

  • Arnesen, Finn og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode. Universtitetsforlaget, 1.utg., 2009.

Publisert 23. mai 2011 17:17 - Sist endret 13. mars 2012 16:54