Timeplan JUS4111 – Metode og etikk - Fakultetsoppgaver

 

Tid og sted for gjennomgangen av fakultetsoppgaven i Rettssosiologi finnes her: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR4000/h11/JUR4000FAK2/tid-og-sted.html