Undervisningsmateriale i metode og etikk (fagområde i emnet JUS4111)

Det informeres om at undervisningsmateriale for enkelte emner, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. I enkelte emner er undervisningsmaterialet utarbeidet på en slik måte at det er forventet medbrakt til undervisningen.

Grunnregler (Pdf) (doc)

Lovtekster (Pdf), (doc)

Forarbeider (Pdf), (doc)

Domstolene (Pdf), (doc)

Praksis (Pdf), (doc)

Rettslig vurdering (Pdf), (doc)

Motstrid (Pdf), (doc)

Tolkning: innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk (Pdf), (doc)

Internasjonale rettskildefaktorer (Pdf), (doc)

 

Kursene 1, 2 og 3 med Helgesen:

Forbered følgende dommer til første kursdag:

Rt 1973/433

Rt 1995/1734

Rt 1997/1341

Rt 2012/387

 

Til kursgruppe 8, 9 og 10 med Tøssebro:

Dommene som blir behandlet på Helgesens kurs vil også bli behandlet på våre kursgrupper.

Dette gjelder Rt. 1973 s.433, Rt. 1995 s.1734, Rt. 1997 s.1341 og Rt. 2012 s.387

Dessuten vil vi gjennomgå utvalgte kapitler fra pensumlitteraturen og noen eksamensoppgaver.

Mer informasjon vil bli sendt ut per e-post i forkant av kursundervisningen.

 

 

 

 

 

Publisert 12. aug. 2015 22:28 - Sist endret 2. sep. 2015 16:13