Undervisningsmateriale - introduksjonsforelesning til JUS4111

Det informeres om at undervisningsmateriale for enkelte emner, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. I enkelte emner er undervisningsmaterialet utarbeidet på en slik måte at det er forventet medbrakt til undervisningen.

Introduksjon til JUS4111

 

 

 

Publisert 18. aug. 2015 11:24 - Sist endret 18. aug. 2015 12:57