Gjennomgang av fakultetsoppgave i metode og etikk

Tid og sted for gjennomgang av fakultetsoppgave i etikk og metode er satt opp i timeplanen.

Vi oppfordrer alle studenter til å skrive oppgaver og å gå på gjennomgang av oppgaver.Studenter får best læringsutbytte av både å skrive oppgaver og være tilstede på gjennomgangene, les generell informasjon om fakultetsoppgaver.

Publisert 20. okt. 2015 10:33