Undervisningsmateriale i metode og etikk (fagområde i emnet JUS4111)

Det informeres om at undervisningsmateriale for enkelte emner, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. I enkelte emner er undervisningsmaterialet utarbeidet på en slik måte at det er forventet medbrakt til undervisningen.

Grunnregler (pdf, doc)

Lovtekster (pdf, doc)

Forarbeider (pdf, doc)

Domstolene (pdf, doc)

Motstrid (pdf, doc)

Tolkning: innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk (pdf, doc)

Internasjonale rettskildefaktorer (pdf, doc)

Praksis (pdf, doc)

Rettslige vurderinger (pdf, doc)

Menneskerettskonvensjonene i norsk rett (pdf, doc)

Publisert 17. aug. 2016 10:33 - Sist endret 11. okt. 2016 12:32