Beskjeder

Publisert 22. okt. 2020 13:21

Fakultetsledelsen har besluttet at alle eksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020.

For oppdatert informasjon om eksamensgjennomføringen, se informasjonssiden om korona og eksamen ved Det juridiske fakultet høsten 2020. 

Publisert 14. okt. 2020 12:11

Vi er blitt gjort oppmerksom på en feil i pensumlisten til etikk i Leganto.

På tredje punktet i hovedlitteraturen står det bokkapittel «God påtaleskikk» i boken «Anvendt dommeretikk» av Nils Erik Lie.

Det korrekte er bokkapittel «God påtaleskikk» i boken «Juss og etikk».

Leganto er oppdatert.

 

Publisert 26. aug. 2020 14:01

Gjelder for boken "Juridisk metode og tenkemåte", hovedlitteratur i metode. Det er dessverre funnet feil i kapittelopplistingen for boken. Dette er nå rettet opp. Logg inn i Leganto for å se de riktige kapitlene.

Publisert 24. aug. 2020 10:52

Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk er nå lastet opp i fellesrommet i Canvas.

 

Publisert 12. aug. 2020 13:49

Forelesningsopptak til dagens forelesning er lagt ut på Canvas. Opptaket vil bli også bli gjort tilgjengelig i timeplanen på semestersiden i løpet av dagen i dag

Publisert 27. mai 2020 14:02

Åtte timers dialogbasert etikk-kurs. Det kreves 100% oppmøte for å få kurset godkjent og for å opprettholde eksamensretten.

Se emnebeskrivelsen for mer informasjon.