Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Det juridiske fakultet

Besøksadresse: 
Urbygningen, Karl Johans gate 47

Ekspedisjonstid: 
09.30 - 15.45. Sommertid 15. mai-14.sept:

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon: 22 85 95 00
Faks: 22 85 96 58
E-post: 
Web: www.jus.uio.no/studier/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Inge Lorange Backer  (kontaktinformasjon)  

Studieårsansvarlig lærer

Jan Erik Helgesen  (kontaktinformasjon)  

Metode

Marit Halvorsen  (kontaktinformasjon)  

Yrkesetikk

Endre Stavang  (kontaktinformasjon)  

JUS4121-rettsøkonomi

Kristian Andenæs  (kontaktinformasjon)  

JUS-4122-rettssosiologi

Publisert 4. okt. 2011 13:35 - Sist endret 13. mars 2012 14:51