Undervisningsmateriale for introduksjon til JUS4111 etikk og metode

Det informeres om at undervisningsmateriale for enkelte emner, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. I enkelte emner er undervisningsmaterialet utarbeidet på en slik måte at det er forventet medbrakt til undervisningen.

Introduksjon til 4. studieår og semesteret

 

 

 

Publisert 12. jan. 2015 11:02