Undervisningsmateriale i metode og etikk (fagområde i emnet JUS4111)

Det informeres om at undervisningsmateriale for enkelte emner, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. I enkelte emner er undervisningsmaterialet utarbeidet på en slik måte at det er forventet medbrakt til undervisningen.

Grunnregler (Pdf) (doc)

Lovtekster (Pdf), (doc)

Forarbeider (Pdf), (doc)

Domstolene (Pdf), (doc)

Praksis (Pdf), (doc)

Internasjonale rettskildefaktorer (Pdf), (doc)

Rettslig vurdering (Pdf), (doc)

Motstrid (Pdf), (doc)

Tolkning: innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk (Pdf), (doc)

 

Kursene 1, 2 og 3 med Helgesen:

De 4 første dommene vi skal gjennomgå (ikke alle mandag 2. feb) er:

Rt 1973/433

Rt 1995/1734

Rt 1997/1341

Rt 2012/387"

 

 

 

 

 

Publisert 12. jan. 2015 15:01 - Sist endret 27. jan. 2015 13:04