Undervisningsmateriale i etikk (fagområde i emnet JUS4111)

Det informeres om at undervisningsmateriale for enkelte emner, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. I enkelte emner er undervisningsmaterialet utarbeidet på en slik måte at det er forventet medbrakt til undervisningen.

Oppgavesamling

Presentasjon fra forelesning i etikk 23.01.2018

Presentasjon fra forelesning i etikk 24.01.2018

Disposisjon til kurs 1 og 2- mellommenneskelige konflikter

Gjennomgang av fakultetsoppgave i etikk

Publisert 4. des. 2017 09:42 - Sist endret 17. apr. 2018 11:36