Beskjeder

Publisert 18. mai 2018 13:48

Presentasjonene fra manuduksjon og fakultetsoppgavegjennomgang i metode er publisert på semestersiden under "Undervisningsmateriale". 

Publisert 14. mai 2018 13:19

Timeplanen er oppdatert med nytt tidspunkt

Publisert 9. mai 2018 08:35

På grunn av sykdom er dagens manduksjon utsatt. Ny dato kommer.

Publisert 6. mars 2018 13:24

Er det noe du lurer på? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Spørretimen finner sted mandag 12.03 kl 11:00 til 13:00, i Aulakjelleren.

Publisert 14. feb. 2018 14:24

Forelesningen i metode som skulle vært holdt i morgen, 15. februar, med Christoffer Conrad Eriksen er utsatt og vil bli holdt 13.mars. Timeplanen er oppdatert.

Publisert 6. feb. 2018 12:32

Hvis du skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap høsten 2018 bør du få med deg infomøtet fredag 2. mars kl 10.15-12.00. Sted: Auditorium 4, DA.

På møtet får du informasjon om:
•    det å skrive masteroppgave
•    frister
•    valg av emne
•    fakultetets tilbud underveis i skriveprosessen.

Møtet er for studenter som planlegger å skrive masteroppgave høsten 2018 eller senere. Studenter fra både 3., 4. og 5. studieår er velkommen.
 

Viktige frister
1. apr...

Publisert 30. jan. 2018 10:22

Nytt hjelpemiddelhefte for JUS4111 er i salg fra onsdag 31.01.2018. Salg av heftet skjer fra JSUs ekspedisjon i Domus Academica.

Heftet er tillatt som hjelpemiddel til eksamen i JUS4111, se hjelpemiddelreglementets kapittel 1 punkt 6 g.