Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

10. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 24. mai kl. 10:00 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Oppmøte kl. 08.30 grunnet bokkontroll.

Kunngjøring av eksamensresultater: 14. juni

Yrkesetikk

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. mar. 2021 05:10