Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

7. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 21. mai kl. 08:45

Innleveringsfrist: 21. mai kl. 13:30

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 11. juni

Yrkesetikk

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. mar. 2021 07:31