Pensum/litteraturliste – Våren 2021

Se pensum/litteraturliste i Leganto

Detaljert informasjon om bøker og artikler finner du i det digitale pensumlistesystemet Leganto:

  • få direkte tilgang til digitale referanser
  • se tilgjengelighet på biblioteket