Delta på Fakultetets (og Norges) lag til prosedyrekonkurranse i Haag?

Juridisk Fakultet søker studenter til å delta i Telders prosedyrekonkurransen 2020.  Telders er en av de mest prestisjefylte prosedyrekonkurranse i verden og gir jusstudenter mulighet til å delta i prosedering av en realistisk folkerettslig case i konkurranse med lag fra anerkjente institusjoner over hele Europa.

Konkurransen finner sted i Haag og finalen foregår i Den Internasjonale Domstolens – ICJs - lokaler, Peace Palace i Haag. Fakultetet dekker reise og opphold for deltagere, og studenter som deltar vil kunne tilgodeses med studiepoeng.

Deltagelse i denne konkurransen er en unik mulighet til å opparbeide internasjonal erfaring, møte dyktige medstudenter, forbedre skriveteknikk og muntlige ferdigheter, samtidig som det opparbeides studiepoeng. For studenter på Public International Law og JUS5540 er tematikken også direkte koblet mot pensum og deltagelse vil slik sett gi ekstra undervisning.

Vi mottar søknader fra alle jusstudenter ved fakultetet. Vi har ingen absolutte krav mht. hvem som kan delta, men deltagere bør helst ha fullført 2. år av studiet og, herunder, faget jus 2111. Det vil bli avholdt en lukket audition/intervju i forbindelse med utvelgelse av deltagere.

 

Laget vil bestå av fire deltagere og følges opp gjennom hele prosessen av «coacher» som vil hjelpe med utforming av prosess-skriv og reise sammen med laget til Haag for den muntlige delen av konkurransen.

Deltagere må påregne regelmessig arbeid med forberedelser fra og med oktober 2019 til og med mai 2020. Sakspapirene for oppgaven offentliggjøres i oktober 2019 og den muntlige prosedyren foregår i Haag i mai 2020. Innlevering av prosess-skriv skjer i februar 2020.

 

Dersom du ønsker å delta, send en kort søknad (maks 300 ord) på engelsk hvor du forklarer hvorfor du ønsker å delta på laget. Legg gjerne ved en kortfattet CV.

Søknad sendes til stipendiat Jørgen Skjold – j.s.skjold@jus.uio.no

Frist for innsendelse av søknad er Onsdag 11. september

Published Aug. 20, 2019 10:54 AM - Last modified Aug. 20, 2019 10:54 AM