Godkjente prosedyrekonkurranser

Deltagelse på følgende prosedyrekonkurranser kan gi godkjenning av emnet JUS5041 Prosedyrekonkurranse.


Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter

Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter er en konkurranse der temaet er påståtte krenkelser av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), og foregår hver vår.

Ansatte innenfor prosedyremiljøet i advokatkontoret Schjødt er veiledere for Club Schjødt fra Oslo. Les mer om hvordan du kan søke om deltagelse.   


Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA)

Fagområde kan variere fra år til år, men er gjerne fra 1. og 2. studieår. Det er lokale runder gjennom høsten i Oslo, Bergen og Tromsø, for å få delta på den nasjonale konkurransen må man vinne den lokale. Den nasjonale konkurransen gjennomføres i januar/februar. Les mer om ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse.

Publisert 13. mars 2018 12:52 - Sist endret 11. feb. 2019 09:42