Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, det gis tilbud om eksamen i emnet en siste gang våren 2018. Studenter som ønsker å avlegge et masteremne innen kriminologi kan søke om dette kan innpasses i graden, se oversikt over slike emner her.

Emnet gir en innføring i kriminologi, med hovedvekt på kriminalitetsbildet i Norge; lovbrudd, lovbrytere, ofre og straffereaksjoner. Emnet gir en oversikt over kriminologiens historie og kunnskapskilder, ulike teorier om årsaker til kriminalitet, ulike syn på straff og straffens virkninger, samt tendenser i dagens kriminalpolitikk.

Hva lærer du?

Emnet gir studentene en grunnleggende forståelse av begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder i kriminologien. Etter emnet skal studenten ha oversikt over kriminologiens historie og kunnskapskilder, kriminalitetsbildet i Norge, ulike teorier om årsaker til kriminalitet, ulike syn på straff og straffens virkninger samt tendenser i dagens kriminalpolitikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JUS5101 – Criminology (videreført)

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

Skoleeksamen, 4 timer.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det juridiske fakultetet har i tillegg vedtatt et eget skjema for evalueringskriterier for valgemner.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er nedlagt, det gis ingen under undervisning.  

Eksamen

Vår 2018

Emnet er nedlagt, det gis tilbud om eksamen i emnet siste gang våren 2018.

Undervisningsspråk

Norsk