Beskjeder

Publisert 30. mai 2014 13:26

Kand 5650-5675 Kris Ann Riiber tlf 95028475, mand og onsd kl 10-13, kand 5676-5710 Vegard Bø Bahus tlf 38021111 tirsd og onsd kl 12-15, kand 5712-5724 Dag Bayegan-Harlem, email: dag.harlem@gmail.com tom onsd 4.juni, kand 5725-5739 + 5755-5770 Jon Gauslaa, email: jon.gauslaa@domstol.no gir tilbakemelding fred 6.juni, kand 5740-5754 Ingmar Nestor Nilsen tlf  22035200 innen 1 uke

Publisert 19. mars 2014 12:51

Mandag 24. mars kl. 10.15-1200: Siw Lexau – Asylretten i et europeisk perspektiv - betydningen for Norge (om EUs felles europeiske asylsystem)

- Les: Øyvind D. Øyen (red), Lærebok i utlendingsrett (Universitetsforlaget 2013) kap. 15.

 

Mandag 31. mars kl. 10.15-1200: Katja Franko Aas - Frontex: flyktningbeskyttelse og menneskerettigheter i praksis

- Foreslått lesning: EU Fundamental Rights Agency FRA report: Fundamental rights at Europe’s southern sea borders (2013)

(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf)