Pga sykdom blir det følgender endringer i forelesningsplan:

Mandag 24. mars kl. 10.15-1200: Siw Lexau – Asylretten i et europeisk perspektiv - betydningen for Norge (om EUs felles europeiske asylsystem)

- Les: Øyvind D. Øyen (red), Lærebok i utlendingsrett (Universitetsforlaget 2013) kap. 15.

 

Mandag 31. mars kl. 10.15-1200: Katja Franko Aas - Frontex: flyktningbeskyttelse og menneskerettigheter i praksis

- Foreslått lesning: EU Fundamental Rights Agency FRA report: Fundamental rights at Europe’s southern sea borders (2013)

(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf)

 

 

Publisert 19. mars 2014 12:51 - Sist endret 19. mars 2014 12:53