Treffetider sensorer

Kand 5650-5675 Kris Ann Riiber tlf 95028475, mand og onsd kl 10-13, kand 5676-5710 Vegard Bø Bahus tlf 38021111 tirsd og onsd kl 12-15, kand 5712-5724 Dag Bayegan-Harlem, email: dag.harlem@gmail.com tom onsd 4.juni, kand 5725-5739 + 5755-5770 Jon Gauslaa, email: jon.gauslaa@domstol.no gir tilbakemelding fred 6.juni, kand 5740-5754 Ingmar Nestor Nilsen tlf  22035200 innen 1 uke

Publisert 30. mai 2014 13:26