Beskjeder

Publisert 29. mai 2015 14:21

Kand 5367-5388 Vegard Bø Bahus tlf 38021111 2. eller 3. juni kl 10-14, kand 5390-5405 Jon Gauslaa mail: jon.gauslaa@domstol.no i løpet av uke 23 (2.-5. juni) oppgi kand.nr. evnt tlf.nr og tid for oppringning, kand 5407-5423 Marius Emberland tlf 48400210 innen kl 16 mand 1. juni (send evnt sms med kand.nr hvis ikke svar), kand 5427-5444 Andreas Hjetland tlf 22035939 mand 1. juni og tirsd 2. juni kl 9-12, kand 5445-5464 Arne Dag Hestnes mail; adhox11@yahoo.no (med kand.nr., navn og tlf.nr), kand 5466-5484 Dag Bayegan-Harlem mail; dag.harlem@gmail.com (innen 1 uke fra sensur)

Publisert 27. mars 2015 22:12

Maria Lundberg vil gi en ekstra forelesningstime om utelukkelse fra beskyttelse, mandag 13. april kl. 9.15-10.00 i Aud. 14 DB, dvs umiddelbart før Vigdis Vevstads forelesning samme dag.

Publisert 16. mars 2015 07:06

Forelesningen mandag 16. mars må dessverre utsettes fordi foreleseren har blitt syk. Vi beklager! Forelesningen utsettes sannsynligvis til mandag 23. mars kl. 8.15-10.00, slik at den kommer umiddelbart foran neste forelesning - bekreftelse på tidspunkt kommer i løpet av dagen.

Publisert 11. mars 2015 23:13

På grunn av en teknisk feil med lyden ble dessverre Øyvind Dybvik Øyens forelesning mandag 9. mars podcastet bare med bilde. Jeg beklager!

Publisert 6. mars 2015 10:52

Universitetsforlaget har oppdatert kommentaren til utlendingsloven § 32 i kommentarutgaven av Utlendingsloven. Alle oppfordres til å gjøre seg kjent med oppdatert beskrivelse av Dublin-samarbeidet i forhold til lærebokens kap. 16, som nå er foreldet.

http://dxp.kommentarutgaver.no/dxp/content/utlendingsloven/

Publisert 6. mars 2015 10:49

Svært mange studenter spør om podcasting av forelesninger. Aller først beklager jeg at forelesningene har blitt podcastet i mindre grad enn jeg i utgangspunktet har gitt antydninger om. Podcasting er frivillig for den enkelte foreleser, og noen har gitt uttrykk for et ønske om ikke å podcaste. Andre har behov for bistand med å sette i gang opptak, og i de tilfellene er manglende podcasting mitt ansvar fordi jeg på kort varsel har blitt forhindret fra å stille opp før forelesningene. Status nå er at bare forelesning 1 og 2 er podcastet, mens forelesning 6, 9 og 10 vil bli podcastet. Jeg er klar over at dette betyr mindre podcasting enn hva studentene ønsker, og jeg beklager som sagt det. For forelesninger som ikke podcastes vil annet undervisningsmateriale legges ut på Fronter.

 

Publisert 5. feb. 2015 23:49

Det er nå opprettet et felles Fronter-rom for JUR1120 og JUS5120. Her er det lagt ut podcasts av forelesning # 1 (Larsen) og forelesning # 2 (Skard), i tillegg til presentasjonen for førstkommende mandags forelesning # 3 (Hosar). Alle videre podcasts og presentasjoner blir lagt ut samme sted. Alle som er eksamensoppmeldt skal ha tilgang til rommet - hvis ikke, kontakt administrasjonen.

Publisert 21. jan. 2015 09:18

Første forelesning må dessverre utsettes til mandag 2. februar kl. 8.15-10.00 på grunn av sykdom hos foreleseren. Andre forelesning vil gå som planlagt umiddelbart etterpå, dvs. fra kl. 10.15-12.00. Vi beklager eventuelle ulemper!