Treffetider angående sensur

Kand 5367-5388 Vegard Bø Bahus tlf 38021111 2. eller 3. juni kl 10-14, kand 5390-5405 Jon Gauslaa mail: jon.gauslaa@domstol.no i løpet av uke 23 (2.-5. juni) oppgi kand.nr. evnt tlf.nr og tid for oppringning, kand 5407-5423 Marius Emberland tlf 48400210 innen kl 16 mand 1. juni (send evnt sms med kand.nr hvis ikke svar), kand 5427-5444 Andreas Hjetland tlf 22035939 mand 1. juni og tirsd 2. juni kl 9-12, kand 5445-5464 Arne Dag Hestnes mail; adhox11@yahoo.no (med kand.nr., navn og tlf.nr), kand 5466-5484 Dag Bayegan-Harlem mail; dag.harlem@gmail.com (innen 1 uke fra sensur)

Publisert 29. mai 2015 14:21