Beskjeder

Publisert 20. mai 2019 11:02

https://www.uio.no/studier/eksamen/begrunnelse-klage/jus-treffetider-sensor/index.html

Publisert 9. jan. 2019 13:41

På dette emnet blir Lovdata Pro tatt i bruk som rettskildeverktøy fra og med våren 2019. Du skal da bruke Lovdata Pro som hjelpemiddel på eksamen. Andre hjelpemidler (f.eks. en trykt lovsamling) kan ikke medbringes til eksamen, med mindre det blir gitt særskilt beskjed om det.

Har du ikke brukerkonto fra før i Lovdata Pro, blir dette automatisk opprettet når du logger deg på med ditt UiO brukernavn og passord.

Les mer om Lovdata Pro

Publisert 7. jan. 2019 20:27

Kandidater JUS5120 Utlendingsrett (MA) våren 2019,

Det vises til informasjon på semestersidene før jul. Eksamensdato er endret fra 15. april til 26. april. Ny eksamensdato er altså 26. april.

MVH
Eksamensseksjonen

Publisert 20. des. 2018 14:25

Eksamen i dette emnet er satt til mandag 15. april, dette er første mandag i "påskeuken" og fakultetet ser på om det er mulig å få en ny eksamensdato for dette emnet. Oppdatert informasjon kommer i januar.